Terug naar thema overzicht

Werken aan vertrouwen

Leer werken met de Trustworksscan: meten, maar vooral begrijpen.

Vertrouwen is als schone lucht: je ruikt het pas als er iets aan de hand is. Ons reflectie-instrument geeft inzicht in de voorwaarden die nodig zijn om een cultuur van vertrouwen te verstevigen in jouw werksituatie.
Enkele voorbeelden: na een reorganisatie biedt het invullen en bespreken van de scan je als leidinggevende handvatten om een wij-gevoel en nieuwe helderheid te creëren. Je leert op welke wijze je jouw rol goed kunt inzetten en wat nodig is om heldere afspraken te krijgen die gedragen en aanvaard worden door het team. Een (project)team kan effectiever samen aan de slag na het invullen en bespreken van de scan doordat er aandacht is voor zowel de harde als zachte kanten van effectief organiseren.
De scan kan gebruikt worden als instrument bij organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling. Trustworks heeft deze scan ontwikkeld op basis van het promotieonderzoek van Pauline Voortman “Vertrouwen in organisaties”. Via dit digitale indicatie instrument wordt professionals en teams meer duidelijk over wat zij kunnen verbeteren en hoe.
Deze middag biedt de juiste combinatie van theorie en praktijk: nieuwe inzichten en praktische handvatten om effectiever én plezieriger samen te werken!

Het werken met de scan zorgde ervoor dat ik de ‘ontevreden medewerkersmodus’ van mij af kon schudden, omdat ik mogelijkheden ging zien om mijn context te beïnvloeden. Na het bespreken van de scan kon ik meteen aan de slag.

Trustworks_Boek3DKlein