Terug naar thema overzicht

Verborgen Contracten

Inzicht in verborgen dynamieken en de rol daarvan in je werkcontacten

In ieder contact dat we hebben, maken we bewust en onbewust afspraken. Sommige afspraken zijn heel expliciet, bijvoorbeeld over de samenwerking of het soort relatie dat we willen hebben. Er kan zelfs een papieren contract aan ten grondslag liggen. Tegelijkertijd spelen er op een andere laag ook ‘contracten’: bindingen die we met de ander aangaan maar die niet uitgesproken worden. Het zijn deze bindingen die een belangrijke en soms ook saboterende rol spelen in het contact en de samenwerking.

Expliciete en impliciete contracten:

“Mensen worden aangenomen op kennis en ervaring en ontslagen op houding en gedrag”

In deze workshop vindt een verkenning en bewustwording plaats van de verborgen contracten die jij ervaart. Dit kan zijn in één op één contact, maar kan ook spelen in teamverband. Vanuit deze praktische ervaring gaan we kijken naar de beïnvloeding en effecten van deze verborgen contracten op jou en de ander(en). Ook zullen we een doorkijk maken naar het ontstaan van een verborgen contract. We zullen hierbij gebruik maken van theorie uit de Transactionele analyse en een toelichting geven op de verschillende impliciete contractsvormen (met nadruk op het Verborgen contract).

Na deze workshop:

  • Heb je inzicht in de verschillende (impliciete) contractsvormen
  • Weet je wat een verborgen contract is en hoe je dit kunt herkennen
  • Ben je je bewust van de verborgen contracten die jij gewend bent aan te gaan, en hoe dit een rol speelt in jouw contacten en/of team
  • Heb je inzicht in waar deze dynamiek vandaan komt
  • Heb je een eerste stap gemaakt in hoe je met deze verborgen contracten om kunt / wilt gaan

cartoon van Herny Martin, www.social psychology.org