Terug naar thema overzicht

Strategische gespreksvoering

Belangen doorgronden en langszij komen

Het verkennen van het krachtenveld waarin je functioneert, stelt je in staat de complexiteit van de context beter te overzien. Wie zijn waarom actief, welke partner hoor je te weinig, wie spelen eigenlijk het spel en wat maakt dat anderen op de tribune blijven zitten? In deze workshop leer je strategischer werken met behulp van een actoren analyse. We hebben een eenvoudig en beproefd instrument om de voor jouw relevante krachtenvelden systematisch en vlot in kaart te brengen.
We gaan vervolgens aan de hand van een relatieschema duiden welke rol jij neemt, en hoe je je invloed op het proces strategischer kunt inzetten. Welke type samenwerking streef je eigenlijk na? Jouw beeld hiervan is richtinggevend voor je rolinvulling en rolverwachting.

Als alle neuzen dezelfde kant op kijken, zie je niet wat er aan de andere kant gebeurt.

Strategie is ook: de kunst van het voorbereiden. Wat doe je als het lastig wordt? Hoe kom je dan langszij? We hebben een set strategische vragen die je helpen bij het voorbereiden van zo’n interventiegesprek. We gaan deze analyseren en toepassen. Een literatuurlijst en digitale artikelen ronden de workshop af.

foto krachtenveld Malawi