Terug naar thema overzicht

De kunst van ongemak?

Ongemak als ingang naar vitaliteit en creativiteit

Niemand houdt van ongemakkelijke situaties. Als zich in het dagelijks werken situaties voordoen waarin we het even écht niet weten, geen antwoord hebben, ons ondeskundig, afwijkend, ontoereikend of ongepast voelen, zijn we geneigd ons zo snel mogelijk een houding aan te meten waarmee we ons daaruit ‘redden’. Daarmee redden we ons gezicht. Tegelijkertijd raakt echter ook iets wezenlijks úit het zicht: We verdoezelen iets waarachtigs en we verliezen een kans om iets nieuws te ontdekken.
In de performance-kunsten wordt het ongemak en het niet-weten juist als bron gebruikt. Elke acteur weet dat de essentie van performen ligt in het vermogen om, bij elke opvoering opnieuw, het niet-weten en de onhandigheid op te zoeken.

“Ongemak en vitaliteit gegarandeerd!!!”

Wat gaat er gebeuren als wij ons ongemak gaan verwelkomen, ja, zelfs uitvergroten en toejuichen?! Als we de ruimte creëren om het ongemak van niet-weten even uit te houden en te onderzoeken door vooral níet op te lossen of effectief te maken? Wat zullen we dan ont-dekken?
Feedbackgedicht van een vorige sessie:

Gek eigenlijk dat
ongemak x ongemak
gemakkelijk maakt

Een krachtige workshop in een veilige setting waarin je kunt spelen met ongemakkelijke scènes uit je dagelijks werk.

 

Lees meer over dit thema