Terug naar thema overzicht

Omgaan met de onderstroom bij samenwerken

Wil je snel gaan, ga alleen. Wie ver wil komen, reist samen. Wil je snel en ver, deel je dilemma's

Samenwerken lukt beter wanneer de leider conflictvaardig is en actief omgaat met verschil in belangen.Deze actieve workshop is bestemd voor wie met een team samenwerkt aan resultaten die alleen gezamenlijk behaald kunnen worden.  Zoals bijvoorbeeld een netwerk, een projectgroep of een team met collega’s van verschillende afdelingen. Juist omdat je in je eentje gelijk kunt hebben, maar samen regelmatig niet, ontstaan spanningen. Of vruchteloze bijeenkomsten.

‘Bent u de regisseur, adviseur of projectleider van zo’n samenwerking, dan is het erkennen van en omgaan met de sociaal-emotionele bewegingen van partners een belangrijke succesfactor’

Want terwijl in de bovenstroom professioneel wordt gehandeld en gesproken over missie en resultaten, spelen in de onderstroom betrokkenheid, bereidheid en belang van de ander. Hoe geeft u aandacht aan deze minder zichtbare dimensie? Hoe gaat u om met deze spanning? Ardi Roelofs zal u  een andere bril aanreiken om naar belangen te kijken, een quick scan op een praktijkcasus  uit te voeren  en in uw analyse oog te hebben voor belangen én behoeftes. Met inzichten uit haar mediationpraktijk,  leert deze workshop om meervoudige partijdigheid te behouden en effectief in te zetten. U krijgt  een concreet beeld van vragen en praktische  interventies  waarmee u uw interventie, ook als het spannend is, beter kunt bepalen.