Terug naar thema overzicht

Het ABC van adviseren: Aandacht, Betrokkenheid, Contact

Community -in- practise workshop over de adviesrelatie

Als interne adviseur vervul je een veelzijdige en veeleisende rol. Naast verstand van zaken moet je ook gevoel voor verhoudingen hebben. Immers: de klik met je opdrachtgever is een belangrijke voorspeller of jouw advies geaccepteerd wordt of niet. Een sterke band met deze interne klant zorgt voor positieve beweging. Het loont om in de verschillende fasen van het adviesproces stil te staan bij en te investeren in de kwaliteit van de werkrelatie. Een voorwaarde voor het professionele contact is het elkaar goed begrijpen om tot overeenstemming te komen: het gaat om echte aandacht en betrokkenheid, zowel verbaal als non-verbaal.

Hoe maak ik contact als intern adviseur en wat zijn daar de werkzame bestanddelen in?
Hoe kan ik bouwen aan een vertrouwensband en tegelijkertijd afstand bewaren voor goede observaties?

In deze korte verdiepende workshop voor interne adviseurs uit de publieke sector ga je stilstaan en zicht krijgen op jouw stijl van adviseren, jouw kijk op de adviesrelatie, en hoe je omgaat met relationele spanning en ontspanning. Je wordt uitgedaagd door collega’s om jouw adviseursprofiel scherper te krijgen. Dit helpt je om de effectiviteit van de adviesrelatie te versterken. In deze community-in-practice is er naast ruimte voor casuïstiek, aandacht voor state-of-the art inzichten uit de coachingspsychologie en advieskunde en aandacht voor de hier-en-nu dynamiek en jouw aandeel daarin.

Foto willy- tekening ABC