Terug naar thema overzicht

Gesprek met Bowine Wijffels

Biomimicry voor organisaties: een nieuwe methodiek gebaseerd op succesvolle patronen en principes in de natuur

De wereld is in beweging; organisaties worden netwerken, hiërarchie wordt zelfsturing. Leiding geven aan een organisatie in een voortdurend veranderende samenleving, dat is één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Ecosystemen in de natuur kennen deze uitdaging al veel langer en hebben een manier gevonden om hiermee om te gaan. Onder anderen door slim mee te bewegen met veranderende omstandigheden en steeds weer op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht.

Hoe blijf je, ondanks tegenslagen, toch effectief en veerkrachtig

Bowine Wijffels vertaalt principes uit de natuur naar een professionele werkomgeving. Vragen die ze daarbij aanraakt zijn o.a: Hoe blijf je, ondanks tegenslagen, toch effectief? Hoe wordt in de natuur gezorgd voor veerkracht? Wat vraagt dat van leiderschap? Moeten we ons, net als de natuur, richten op het zorgen voor diversiteit, op het aanleggen van (energie) reserves of veel meer inspelen op lokale omstandigheden (adaptatie). Wat kunnen we leren van kuddes olifanten en groepen insecten….

 

Lees meer over dit thema