Terug naar thema overzicht

Aansprekend presenteren

overtuigend en met zeggingskracht

Aan vakkennis ontbreekt het niemand. Wat dat betreft is iedereen geschikt om een toespraak te houden, een presentatie te geven of een gesprek te voeren over een project. Maar hoe maak je contact met je toehoorder(s)? Wat is een goed begin en hoe houd je de aandacht vast? Wat zijn de juiste woorden en formuleringen?

Tijdens deze training krijg je handvatten aangereikt om professioneel en met vertrouwen te presenteren.

Communiceren is iets anders dan informeren: zorg dat je boodschap overkomt!

Met behulp van de camera registreren we allereerst de persoonlijke presentatie op het gebied van houding, gebaren, kleding, miniek, oogcontact etc. Deze non-verbale aspecten zijn, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek, vele malen belangrijker dan de woorden die worden gesproken; ze zijn cruciaal voor de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de boodschap. Vervolgens is het stemgebruik van belang, met facetten als toon, intonatie, tempo, pauzes, ademhaling etc. Pas hierna komt de inhoud aan bod.

Oefenen in het gezelschap van anderen is leerzaam, en ook dan is er veel aandacht voor individuele feedback door de docent, een senior journalist en mediatrainer. Van belang is te weten wat je van nature goed afgaat en welke vaardigheden kunnen worden geoptimaliseerd. Stel je ook de vraag wat je wilt uitdragen; welke waarden en normen en welke kwaliteiten zijn belangrijk in je werk, je organisatie en/of in je persoonlijk leven?

De video-opnamen bekijken we gezamenlijk en we bespreken die op een positief, opbouwende manier.

Dora Rovers correspondent

Dora Rovers schrijft achtergondreportages en interviews voor De Verdieping van dagblad Trouw. Zij heeft ervaring opgedaan bij onder meer het ANP, het NOS-Journaal en de KRO-radio. Haar functies liepen uiteen van het werken bij de politieke redactie tot aan een correspondentschap in het Midden-Oosten. Inmiddels heeft zij heel wat (vakbond)bestuurders, captains of industry, politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de kneepjes van het mediavak bijgebracht.

Lees meer over dit thema